Zábavné atrakcie pre deti

Atrakciou pre deti môže byť aj skákací hradUrčite ste sa už stretli na akciách pre deti, či iných podujatiach alebo oslavách so skákacím hradom. V dnešnej dobe je takýto hrad neodmysliteľnou súčasťou každej akcie, kde sa počíta s účasťou detí. Táto nafukovacia atrakcia je u detí veľmi obľúbená, tu sa môžu vyšantiť a vyskákať. Je veľa druhov nafukovacích hradov pre deti, ale nie každý je určený pre všetky vekové kategórie detí a nie každý je aj rovnako bezpečný. 

My vám ponúkame skutočne univerzálne riešenie pre každú príležitosť - náš skákací dom - určený pre všetky vekové kategórie detí, ktorý je dostatočne veľký a najmä vďaka tomu, že je zo všetkých strán uzavretý, je maximálne bezpečný. Dá sa doň nahliadnuť z troch strán, a mať tak vždy pohyb svojho dieťaťa pod kontrolou.

Aby zábavy nebolo málo, tak vždy s hradom prichádza aj výrobník bublín, aby aj deti, ktoré sú vonku, mali vždy o zábavu postarané.


Využitie nafukovacích atrakcií je rozmanité:  

 

Klasický skákací hrad je najbežnejšou zábavnou atrakciou. Zvyčajne je v tvare hradu a bez strechy či prekrytia. Predná časť nie je uzatvorená, aby rodičia videli na deti. Nevýhodou však býva to, že mnohé deti pri šantení do seba narážajú a vzniká tak riziko, že niektoré z nich môžu počas hry z hradu vypadnúť.

My vám ponúkame na prenájom naozaj netradičný nafukovací hrad, ktorý možno na podujatiach nemá až také časté zastúpenie – skákací dom. Táto nafukovacia atrakcia má tvar domu, so strechou, s vyobrazenými oknami a vstupnými dverami, ktorými sa do atrakcie vchádza. Dom je vhodný nielen do exteriéru, ale aj interiéru. Musí mať však dostatočný priestor, pretože jeho rozmery sú: 4,5 m x 4,5 m x 4,5 m, patrí preto do kategórie väčších zábavných atrakcií. Kapacita domu je maximálne 12 - 15 detí vo veku od 3 - 14 rokov.

Tu môžete získať podrobnejšie informácie o našom nafukovacom dome.